Podziękowanie Wojewody

My zaś dziękujemy Panu Wojewodzie za udzieloną gościnę w murach Urzędu.