30 marca 2016

Wielkanocna zbiórka żywności

22 marca wolontariuszki z Akademii wzięły kolejny raz udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności prowadzonej przez Bank Żywności w Olsztynie. Koleżanki z Koła Wolontariatu: Elżbieta Karnacewicz, Teresa Siwińska, Irena Zalewska i Teresa Kowalska pełniły dyżur w niedzielę w sklepie PSS MALWA. 

Dobrze nam się współpracowało z młodzieżą z Gimnazjum. Kosze  duże wiklinowe zapełniały się szybko rekomendowanymi produktami.
W roku 2015 Bank Żywności  wspomógł w naszym województwie 250 instytucji i ponad 70 tys. osób najbardziej potrzebujących.  
I my mamy w tym dziele maleńką cząstkę.
Teresa Kowalska