6 lipca 2016

Podziękowanie

Szanowna Pani Prezes, drodzy Przyjaciele ATW!
W imieniu Zarządu PUTW serdecznie dziękuję za zaproszenie 17 osób na X Integracyjne Spotkanie oraz za zrealizowanie na tak wysokim poziomie tej imprezy.Treściwe wykłady i zajęcia praktyczno-dydaktyczne, doskonałe warunki transportowe, zamieszkania i wyżywienia, życzliwość opiekunów, możliwość wymiany doświadczenia i poglądów z seniorami z Polski, Białorusi i Ukrainy, zapoznanie się z kulturą, historią i zabytkami Olsztyna - wszystko to pozostawiło w naszych sercach niezatarte wrażenia. Wzmocniliśmy nasze siły duchowe na dalszą misję rozwoju ojczystej kultury na Wileńszczyźnie, doskonalenia pracy naszego PUTW.
Życzymy Państwu niegasnącej chęci pomocy rodakom na obczyźnie, oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością
Prezes PUTW w Solecznikach na Litwie
Antoni E. Jankowski

***
Wielce Szanowny Panie Prezesie,
dziękuję za te miłe słowa, które upewniają nas w tym, iż ten szczególny projekt - spotkania uniwersytetów - jest wart kontynuowania. Wyrażam głęboką nadzieję, iż zobaczymy się ponownie za rok, w równie sprzyjających okolicznościach. 
Do zobaczenia!
Prezes Akademii Trzeciego Wieku
Aldona Bagińska

***