14 października 2016

Nasi przedstawiciele na Forum III Wieku


Ogólnopolska  Federacja  Stowarzyszeń UTW  oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Wiesławy Borczyk już po raz ósmy zorganizowali konferencję pt. FORUM III WIEKU w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Misją Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi kraj i Europa w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Hasłem przewodnim była myśl ojca Leona Knabita: „MŁODOŚĆ TO STAN  DUCHA”.

Do Nowego Sącza przyjechało niemal 200 przedstawicieli UTW z kraju, a także 20 osób zza wschodniej i południowej granicy tj. z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Wiednia. W tym roku Forum zaszczycili swoją obecnością goście specjalni:
- Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Leif Hallberg - Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji,
- Profesor Francois Vellas - Prezydent AIUTY (Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku), syn założyciela pierwszego UTW  na świecie w Tuluzie we Francji,
- Władysław Kosiniak -  Kamysz, były Minister MPiPS,
- Róża Thun - Eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego,
oraz przedstawiciele samorządu województwa i Nowego Sącza.

Uroczyste rozpoczęcie Forum nastąpiło w MOK w Nowym Sączu przywitaniem gości i uczestników przez gospodarza Forum mec. Wiesławę Borczyk. Panelistami debat w Nowym Sączu i w Krynicy byli między innymi:
- Elżbieta Bojanowska - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Wojciech Kaczmarczyk - Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania,
- Dr Sylwia Spurek - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Marek Cytacki - Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
- Janusz Marszałek - Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów,
- Małgorzata Zwiercan - Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

Podjęte tematy dyskusji:
- Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy,
- Czy "Srebrna Gospodarka" może stanowić szanse rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów?
- Senior-obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- Polonia Europy - jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską?

Poza debatami odbyły się cztery tematyczne warsztaty oraz dyskusja jak skutecznie pozyskiwać media dla seniorów. Najważniejsze sprawy  poruszone w debatach:
- Polska może być różnorodna, a nie z jednokierunkowym myśleniem i działaniem,
- potrzebne są centra seniorów i domy dziennego pobytu (Miasto Kraków w najbliższych trzech latach otworzy 54  centra dla seniorów po 100 osób - aktualnie jest 14),
- należy zapobiegać wykluczeniu osób starszych,
- rząd chce tworzyć sieć wolontariatu przy parafiach i nagradzać wolontariuszy różnymi  bonusami,
- w 2017 roku zostanie dokonana rewizja programu ASOS,
- WIGOR ulegnie modyfikacji,
- rząd  na razie nie przystąpił do prac w sprawie Międzynarodowej Konwencji Osób Starszych, 
- należy zachęcać UTW i inne środowiska seniorskie do tworzenia Rad Seniorów (aktualnie jest 250 na prawie 2500 gmin). Będą tworzone rady rodzin.
- głównym zadaniem UTW jest pobudzanie aktywności umysłowej, dłuższe życie zawodowe, trening umysłowy przyczynia się do lepszego samopoczucia,
- w Poznaniu będzie prowadzona pilotażowo edukacja prawna seniorów,
- "srebrna gospodarka" to złoty interes (samochody, turystyka, zdrowie itp.),
- jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Seniorzy to potężna   siła ekonomiczna i polityczna w kraju. Ale jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie pod względem warunków starzenia się. To bardzo niedobrze.
- powinniśmy walczyć z negatywnymi stereotypami i rysunkami o ludziach starszych,
- „razem możemy więcej Polonio”  pod tym tytułem odbyła się  debata z Polakami
 z zagranicy, takie hasło przyświecało także  przy podpisaniu porozumienia pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW a Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów. 

Nie bez znaczenia były rozmowy i spotkania kuluarowe.

Podsumowując, Forum daje energię liderom UTW, szkoli, integruje. Bez wątpienia jest bardzo pożyteczną inicjatywą.

Teresa Kowalska
Czesław Wojniusz