5 czerwca 2018

Nasi słuchacze na Uniwersytecie

Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie uczestniczyli w wykładach i warsztatach zrealizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie otwiera Bramę Wiedzy dla UTW”. Projekt został sfinansowany w ramach programu pod nazwą: Wsparcie UTW, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017r.