1 czerwca 2019

Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Edukacja i Aktywizacja Osób Starszych - Nowe Wyzwania" Lidzbark Warmiński 22-23 Maja 2019 r.

opis nie dostarczony