28 lipca 2019

XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW 2019

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie zorganizowała w dniach 23-28 czerwca 2019 r. Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie „Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna”. Było to już XIII Spotkanie z corocznych spotkań w Olsztynie.

Celem XIII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich UTW było dalsze wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy, a także umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w spektaklach i imprezach artystycznych z udziałem członków krajowych UTW i polskich organizacji kresowych.
Pielgrzymka „Z Prymasem Tysiąclecia do Warmińskich Sanktuariów Maryjnych” w Świętej Lipce, Stoczku Klasztornym oraz w Lidzbarku Warmińskim, siedzibie biskupów warmińskich, nawiązała do 450 rocznicy powstania Unii Lubelskiej.
Zorganizowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW”, służył podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie oraz komitetów założycielskich nowych PUTW. W ramach panelu Andrzej Postój, przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Warmii i Mazur, zaprezentował działania Federacji, a Antoni Jankowski, prezes Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie omówił współpracę z UTW na Litwie. Drugi panel, pt. „Ubogich zawsze mieć będziecie J12,8” prowadzony przez Bartłomieja Głuszaka, prezesa Federacji Organizacji Socjalnych FOS-a, służył wypracowaniu metod skutecznej pomocy ubogim i samotnym seniorom.
Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia „Manko”, wydawca „Głosu Seniora”, przedstawił założenia „Europejskiej Karty Seniora”.
Na spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem, polskim językoznawcą pt. „Polszczyzna w przeszłości i dzisiaj” omówiono zmiany następujące w języku polskim. W części artystycznej wystąpił znany i ceniony zespół z Olsztyna „Czerwony Tulipan”. Delegaci zwiedzili Olsztyn – Gród Kopernika.
W XIII Spotkaniu uczestniczyli delegaci z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Kazachstanu, Rumunii, Austrii i Wielkiej Brytanii – ogółem 86 osób (25 delegacji) oraz 12 przedstawiciel krajowych UTW. Razem z wolontariuszami w wydarzeniu udział wzięło 125 osób.

Aldona Bagińska – Prezes Zarządu ATW