6 października 2019

Jubileusz XX- lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

Aldona Bagińska - Prezes oraz Eugeniusz Gajlewicz - Członek Zarządu wzięli udział w uroczystych obchodach Jubileuszu XX-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
Życzymy władzom uniwersytetu w Elblągu dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska senioralnego, a studentom zadowolenia i satysfakcji osobistej.