8 listopada 2019

Hej Kolęda 2019


VI Warmińsko–Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych
Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku
„Hej  Kolęda”

ZAPROSZENIE

Szanowne Słuchaczki i Słuchacze Uczelni Trzeciego Wieku
z województwa warmińsko – mazurskiego.

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie zaprasza do udziału w VI Warmińsko – Mazurskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych „Hej Kolęda”.

Festiwal rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie (Kortowo).

Celem wydarzenia jest pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd, umożliwienie zespołom i chórom sprawdzenia swoich umiejętności, wymiana doświadczeń i integracja uczelni trzeciego wieku z naszego województwa.

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną: zarzad@atwolsztyn.pl  
lub na adres: Akademia Trzeciego Wieku ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn  
w terminie do dnia 23 listopada br.