23 lutego 2020

Słuchacze Akademii w Sejmie

14 lutego 2020r. na zaproszenie Pani Poseł Anny Wasilewskiej grupa słuchaczy ATW zwiedziła Sejm.

Dziękujemy Pani Poseł!

Jadwiga Iwaniec – organizator wyjazdu
 

Zdjęcia Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie