14 czerwca 2020

Chór De Novo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Chór De Novo został założony w marcu 2011 roku. Śpiewają w nim członkinie Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Pierwszym dyrygentem zespołu była Michalina Butkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Chór uświetnia swoimi występami uroczystości odbywające się w Akademii Trzeciego Wieku. Między innymi rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego, spotkania opłatkowe, koncerty okolicznościowe. Prezentuje swój repertuar na odbywających się co roku Europejskich Spotkaniach Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Chór De Novo bierze udział w konkursach i przeglądach: na XI Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora zorganizowanym przez Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie zajął II miejsce, I miejsce zdobył na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My” zorganizowanym przez Dom Kultury „Włochy” w Warszawie. Wyróżnienie – to udział w konkursie o Puchar Prezydenta Olsztyna zorganizowanym przez olsztyński chór „Tęcza”.

Uczestnicząc w XV Festiwalu „O Warmio moja miła „  zespół zdobył Brązowy Dyplom i puchar. Ciekawym doświadczeniem był udział w XVIII Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach.

Trzykrotnie chórzystki występowały w Iławskich Przeglądach Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur.

Obecnie członkinie chóru śpiewają pod dyrekcją prof. Józefa Wojtkowiaka.

W ramach współpracy między pokoleniami odbyły się wspólne koncerty z chórem dziecięcy i młodzieżowym. Ważną inicjatywą są występy w domach pomocy społecznej, skierowane do pensjonariuszy i osób tam zatrudnionych. Hasłem przewodnim tych odwiedzin jest ”Niesiemy radość muzyką i słowem”.

We wrześniu 2017 roku członkinie chóru na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku koncertowały w Wilnie.

Bardzo ważną inicjatywą chórzystek jest organizacja Warmińsko-Mazurskiego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii III Wieku „Hej Kolęda”, który po raz pierwszy odbył się w 2014 roku.

Zespół uczestniczy w wielu inicjatywach miejskich – uświetniając wiele uroczystości odbywających się w  Olsztynie. Chórzystki zaprezentowały się między innymi podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa na Placu Konsulatu wykonując utwory patriotyczne. Chór prezentował się na uroczystości obchodów Dnia Rodziny („Miłość w rodzinie to szczęście” zorganizowanej przez Olsztyńską Radę Seniorów. Koncertowano podczas obchodów tygodnia seniora (w ramach projektu WIDOK). Występ chóru uświetnił spotkanie olsztyńskich Amazonek „Kochajmy życie” śpiewając na zakończenie  marszu różowej wstążeczki. Zorganizowano niedzielne  koncerty dla mieszkańców Olsztyna „Muzyka na wiosnę” i koncert kolęd.

Zarówno repertuar prezentowanych utworów jak i jego wykonanie jest przyjmowane podczas koncertów bardzo przychylnie przez widownię.

Zespół wykonuje pieśni o różnorodnej tematyce kompozytorów polskich i zagranicznych.

Charakterystyczną cecha De Novo jest oryginalność, to zespół, który lubi zaskakiwać doborem repertuaru i sposobem interpretacji utworów.

Liderka chóru –Maria Duch