27 września 2022

 


Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze podjęło uchwałę o wyborze Prezesa  Zarządu. Prezesem Zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury została wybrana Barbara Dargiewicz 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze podjęło uchwałę o wyborze członków  Zarządu  z przydziałem funkcji zaproponowanych przez Prezesa Zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury  Barbarę Dargiewicz. 

1)  Michał Kłębukowski- wiceprezes ds. dydaktycznych 
2)  Maria Duch –wiceprezes ds. organizacyjnych
3)      Małgorzata Kumkowska-sekretarz
4)      Wiesława Ziółkowska –członek
5)      Krystyna Wienska-skarbnik
6)      Monika Cimoszko-członek
7)      Paweł Bielinowicz-członek
8)      Adela Bastek-członek
9)      Marian Baranowski-członek