6 września 2023

 XVI Europejskie Spotkania Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego  Wieku
w Olsztynie

InauguracjaMsza Św. w kościele Św. Franciszka z Asyżu w Kortowie