4 października 2023

 Projekt ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko -Mazurskiego Aktywizacja i przeciwdziałanie osób starszych - edycja 2023 ,,Jak dobrze mieć sąsiada"