4 kwietnia 2024

 

Zarząd:

Barbara Dargiewicz - Prezes

Michał Kłębukowski - Wiceprezes ds. dydaktycznych

Maria Duch - Wceprezes ds. organizacyjnych

Małgorzata Kumkowska - Sekretarz

Krystyna Wienska - Skarbnik

Wiesława Ziółkowska - Członek Zarządu

Adela Bastek - Członek Zarządu

Krystyna Długosz - Członek Zarządu

Paweł Bielinowicz - Członek Zarządu

Leszek Kuryłowicz - Członek Zarządu 

 

Komisja rewizyjna:

Drzewiecka Danuta

Irena Zalewska

Barbara Karwacka

 

Sąd koleżeński:

Krystyna Szczurek

Krystyna Bańkowska

Marianna Bonisławska