20 stycznia 2013

Ogłoszenie

Koło Muzealników Domowych Akademii Trzeciego Wieku zamierza rozpocząć działalność. Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się w dniu 24.01.2013 r. o godz. 9:30 w sali nr 204.Zapraszam wszystkich zainteresowanych na zebranie i do pracy w Kole. Wstępne założenia działania zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ATW.


Wstępne założenia działalności koła:

Wprowadzenie
Historię tworzy każdy żyjący człowiek poprzez swoją bieżącą działalność. Tworzy historię swojego życia, rodziny, szkoły, zakładu pracy, społeczności, a te są składową społeczeństwa. Czas szybko płynie i coś co się działo dopiero co, bardzo szybko staje się dla innych odległą przeszłością.
Historycy, muzealnicy zajmują się poznawaniem i dokumentowaniem wiedzy o działaniach historycznych aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Możliwości ich są jednak znacznie ograniczone. Olbrzymi potencjał wiedzy historycznej i eksponatów znajduje się w domach, w różnych jednostkach organizacyjnych. Znajduje się w głowach (w pamięci) ludzi, a także w formie materialnej np. mebli, przedmiotów użytku domowego, ozdób, kolekcji, książek, czasopism, opisów (listy), pamiątek rodzinnych, fotografii itd. Pamięć ludzka z czasem się zaciera, ludzie odchodzą a wraz z nimi źródła wiedzy historycznej. Pamiątki historyczne (potencjalne eksponaty) ulegają niszczeniu z różnych powodów. Z poczucia nieprzydatności, niewiedzy o wartości historycznej gdy nie stanowią wartości materialnej, niewiedzy o sposobach przechowywania, niemożności ich przechowywania, braku odbiorcy, który zainteresowany byłby zabezpieczeniem przedmiotów itp. Często więc potencjał wiedzy historycznej tracony jest bezpowrotnie.

Cele i zasięg funkcjonowania Koła Muzealników Domowych ATW
Celem funkcjonowania Koła Muzealników Domowych ATW jest przyczynienie się do zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom: jak najmniej zniekształconej wiedzy historycznej, a także eksponatów, znajdujących się w domach i innych podmiotach społecznych (szkołach, zakładach pracy, organizacjach społecznych itp.), w stanie jak najmniej zniszczonym.
Zasięg działalności Koła w pierwszej kolejności powinien koncentrować się na osobach i podmiotach związanych z Członkami ATW w Olsztynie, w dalszej kolejności obejmować może miasto Olsztyn i okolice. Nie można wykluczyć szerszego oddziaływania na Polskę i zagranicę poprzez współpracę z akademiami (uniwersytetami) trzeciego wieku.

Zakres działania Koła Muzealników Domowych ATW
 Przygotowanie wiedzy popularno-naukowej Członkom ATW w zakresie:
•    jaka wiedza i przedmioty z życia człowieka mają znaczenie historyczne,
•    jak można dokumentować i przekazywać wiedzę historyczną następnym pokoleniom,
•    jak przechowywać i zabezpieczać potencjalne eksponaty aby nie ulegały zniszczeniu, jak uzupełniać je opisami,
•    kto może być zainteresowany gromadzeniem wiedzy i przedmiotów o znaczeniu historycznym, komu można, czy powinno się, je przekazywać,
•    jak ewidencjonować czy katalogować potencjalne eksponaty, czy komuś przekazywać tę wiedzę (czy dzielić się tą wiedzą),
•    aspekty prawne, m.in. prawo własności i autorstwa do przekazanej wiedzy i eksponatów
•    u kogo można zasięgnąć porady w powyższych zagadnieniach
Wdrożenie powyższej wiedzy popularno-naukowej wśród zainteresowanych członków ATW.
Weryfikacja dotychczasowych opracowań na podstawie doświadczeń wdrożeniowych i popularyzacja wśród akademii/uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i zagranicą.

Działalność oparta powinna być na współpracy muzealników amatorów z ATW z profesjonalistami (np. historykami z muzeów i uniwersytetów).

Tymczasowo namaszczony Lider
Marek Agopsowicz
(tel. 603 592 148)