21 stycznia 2013

Spotkanie w Zamku

Wykład pt. "Baby pruskie"
mgr Kacper Martyka - archeolog
Dziękujemy wykładowcy i Dyrekcji Muzeum Warmii i Mazur