30 kwietnia 2020

Historia koła miłośników fotografii

Koło miłośników fotografii pracuje od roku akademickiego 2008/2009, pierwszego roku istnienia Akademii. Założycielem koła był Tadeusz Skrzypczyk. Na początku liczyło ono 5 osób. Obecnie jest ponad 20 członków.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem była realizacja projektu „Wileńsko–Mazurskimi śladami Jana Bułhaka”, wsparta finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie Koła podjęli się zebrania materiałów o życiu i twórczości prekursora polskiej fotografii artystycznej i spopularyzowanie ich. Uczestniczyli w plenerach fotograficznych w Wilnie i okolicy, a także w kilku miastach Warmii i Mazur. Rezultatem była wystawa fotograficzna „Warmińsko – Mazurskimi śladami Jana Bułhaka” prezentowana w kilku miastach w Polsce (Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Giżycko, Barczewo) i na Litwie (Wilno).

Po pierwszym sukcesie koło otworzyło się na nowych członków, ich liczba wzrosła do ponad 20 osób. Organizowano szkolenia głównie na zasadach samopomocy. Kilka razy udało się pozyskać pomoc specjalistów z MOK w Olsztynie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Organizowano plenery fotograficzne. 


Obiektami działalności fotograficznej były także prawie wszystkie imprezy ATW. Efekty pracy przedstawiano na bieżąco w 2 gablotach znajdujących się w budynku MOK w Olsztynie, a także na wystawach w galeriach Olsztyna – Galerii Stary Ratusz, Olsztyńskie Planetarium, Aquasfera, w obiektach UWM. 
Były to wystawy:
„Uroda świata” – 2016 r.
„Świat w obiektywie seniora” – 2016 r.
„Nasza Warmia w obiektywie” (zadanie publiczne wspierane przez Prezydenta Olsztyna) – 2016 r.
„ Portret seniora aktywnego” – 2017 r.
„ Cztery pory roku w obiektywie seniora” – 2018 r.
„ Mój Olsztyn” – 2019 r.
 

Członkowie koła miłośników fotografii brali udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Zaistnieli na kilkudziesięciu wystawach pokonkursowych w Polsce, czasami zdobywając nagrody i wyróżnienia.
 

W 2019 roku koło podjęło współpracę międzypokoleniową z Zespołem Szkół Ekonomiczno–Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła  w Olsztynie. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie to wystawa  „Warmia patriotycznie”, czyli zdjęcia wykonane przez seniorów  i młodzieży z ZSE–H, prezentowana w Domu Gazety Olsztyńskiej – 11 listopada 2019r. Następne wspólne przedsięwzięcie to projekt „Portret Ja i Ty”. W ZSE–H seniorzy i młodzież wzięli udział w warsztatach z portretowania i komputerowej obróbki zdjęć. Została zainscenizowana pracownia portretu. Zakończenie projektu to wystawa w ZSE–H portretów seniorów - wykonane przez młodzież i młodzieży - zrobione przez seniorów. Następne wspólne przedsięwzięcie będzie dotyczyło rocznicy Plebiscytu na Warmii i Mazurach.

Elżbieta Konopacka–Romanowska  - liderka koła miłośników fotografii