26 kwietnia 2020

Nasze koło wolontariatu

Koło wolontariatu powstało w październiku 2013 r. z inicjatywy słuchaczki Teresy Kowalskiej, przy wsparciu Członka Zarządu ATW Aldony Bagińskiej. Do koła należy 15 osób, jednakże doraźnie w jego pracach udział bierze wielu słuchaczy naszej Akademii.

Koło od początku postawiło sobie dwa główne cele działania:
- współpracę międzypokoleniową z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych,
- aktywizowanie środowiska seniorskiego do działań wolontarystycznych w  lokalnej społeczności.

W styczniu 2015r. rozpoczęliśmy intensywną współpracę z wychowankami Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie w ramach projektu „Tu jestem, tu zmieniam” pn. „Przy rodzinnym stole”. Przez sześć kolejnych miesięcy wolontariusze z Akademii, razem z dziećmi, gotowali regionalne potrawy, nakrywali i dekorowali stoły,  wspólnie spożywali kolacje opowiadając o zwyczajach i tradycjach z nimi związanych. Były to następujące tematy:
- potrawy karnawałowe,
- potrawy kuchni kresowej,
- potrawy  wielkopostne,
- potrawy wielkanocne,
- wiosenna kuchnia polska,
- fantazje gofrowo- koktajlowe.
 

W kolejnych latach były także realizowane projekty, które miały na celu współpracę międzypokoleniową oraz rozwój wolontariatu w środowisku senioralnym i były to:
- „Tańcowała igła z nitką” – uczenie dzieci podstawowych robótek ręcznych, wykonywanie ozdób choinkowych,

- „Kultura łączy pokolenia”,
- poznawanie różnorodnej muzyki,

- teatrzyk przy stoliku.
- „Aktywność sportowa łączy pokolenia”.


Seniorzy Akademii z wychowankami OCPD rywalizowali w grach i zabawach podczas okazjonalnych świąt takich jak Dzień Rodziny, Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 

Dwukrotnie zorganizowany został Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego  Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych z udziałem seniorów z Akademii.
 

Wszystkie wymienione projekty były realizowane z wychowankami Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie z udziałem członków Koła Wolontariatu, a także innych słuchaczy Akademii.

Następny projekt pt. „Z ARKĄ dla Niepodległej” zorganizowany przez wolontariuszy z Akademii w 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkania trwające przez trzy miesiące z dziećmi ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” w Olsztynie zakończono patriotyczną uroczystością 11 listopada 2018r.

Inną formą naszej działalności jest samopomoc dla naszych byłych słuchaczy, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują naszego wsparcia, pomocy czy po prostu spotkania. Pamiętamy o nich szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, organizując świąteczne paczki.

Wolontariuszki z koła chętnie angażują się w różnorodne inicjatywy w środowisku lokalnym  takie jak: zbiórki żywności organizowane przez Bank Żywności,  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczki, Świąteczne Jarmarki w Olsztynie.

Nasze skromne działania zostały zauważone w 2017r.  przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego w konkursie „Godni Naśladowania”. Przyznano wyróżnienie i nagrodę finansową.  

W 2018r. otrzymaliśmy statuetkę przyznaną przez Kapitułę Wielkiego Serca  przy Prezydencie Olsztyna pn.  „Ludzie Dobrej Woli”. Jestem przekonana, że żaden wolontariusz z naszego Koła nie oczekiwał pochwał i nagród jednakże...
sentencja z listu dołączonego do statuetki:
„Sprawianie radości drugiemu człowiekowi świadczy o szczególnej wrażliwości.

Czyniący dobro, nie szukają chwały, nie potrzebują słów uznania,
Żyją dla innych”
...to uznanie sprawiło  nam radość.

Lider Koła Wolontariatu – Teresa Kowalska- Wojniusz