3 czerwca 2012

Koło Plastyczne zakończyło rok

Dziękujemy serdecznie instruktorowi panu Marcinowi Sobczykowi za opiekę. Więcej zdjęć w galerii.