3 czerwca 2012

Wspomnienia z Mali

Dziękujemy serdecznie panu Andrzejowi Boguszowi za wygłoszenie wykładu. Do zobaczenia!