24 grudnia 2012

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Olsztyńskie"

3 stycznia 2013r., w siedzibie RDLP w Olsztynie  obyło się pierwsze w 2013 roku spotkanie Koła Miłośników Lasu i Militariów  LOK przy ATW w Olsztynie.   
Wykład na temat „Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Olsztyńskie” wygłosił Pan Mariusz Górski-Kłodziński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pełniący funkcję sekretarza Rady Naukowo-Społecznej Kompleksu.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Olsztyńskie” obejmuje tereny w Nadleśnictwie Kudypy (pow. 17.927 ha) oraz w Nadleśnictwie Olsztyn o powierzchni 15.967 ha. Łączna powierzchnia LKP „Lasy Olsztyńskie” wynosi 33.894 ha. Celem działania kompleksu jest promocja trwale zrównoważonej  gospodarki leśnej, odnowa zasobów  przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa. Powstanie   tego kompleksu umożliwi m.in. budowę nowych ścieżek edukacyjnych, dalszy rozwój Arboretum w Kudypach, Ośrodka Rehabilitacyjnego Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce, innych obiektów służących jak najlepszemu udostępnieniu lasów społeczeństwu.

Starania olsztyńskich leśników o utworzenie  kompleksu wspierało nasze Koło jak również  inne organizacje samorządowe i społeczne. Cieszy fakt, że działania zostały zakończone sukcesem, a naszą rolę w przedsięwzięciu docenił dyrektor generalny Lasów Państwowych powołując Anatola Leszczyńskiego do Rady Naukowo-Społecznej LKP „Lasy Olsztyńskie”.

W części organizacyjnej zebrania zostały wręczone medale „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, nadane przez Radę Krajową Ligi Obrony Kraju. Srebrnym medalem został odznaczony Anatol Leszczyński  a brązowymi Barbara Bruzgo, Barbara Kowalewska, Janina Kluczek, Krystyna Leszczyńska, Wacław Fiedoruk i Michał Kłębukowski.
Krystyna Leszczyńska