3 grudnia 2012

De Novo

Członkinie chóru De Novo,  22 słuchaczki Akademii Trzeciego Wieku działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury, w dniu 18 listopada br., uczestniczyły w X Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów - TERAZ MY, organizowanym przez Dom Kultury
"
Włochy" w Warszawie. W swojej kategorii, w której startowało 50 zespołów,  De Novo zajęło I miejsce wykonując piosenkę z repertuaru Ireny Jarockiej   "Odpływają kawiarenki". Chór istnieje od marca 2011r. i jest to w jego dotychczasowej działalności największy sukces (w styczniu bieżącego roku zdobył II miejsce na XI Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury "Zacisze" w Warszawie). Członkinie chóru to seniorki, które rozwijają swoje
umiejętności i pasje będąc na emeryturze, przy pomocy dyrygentki Michaliny Butkiewicz. W sobotę, 24 listopada,  odbył się koncert galowy, na którym wręczone zostały puchary. W uroczystości
uczestniczyła Pani Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Pan Czesław Wojniusz -Prezes Zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy MOK, Pani Michalina Butkiewicz- dyrygent Zespołu oraz przedstawicielki członkiń chóru.
Jest to przykład działalności seniorów w zakresie rozwoju ruchu artystycznego. Działalność chóru jest wspierana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyn oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, co w efekcie daje pozytywne wyniki współpracy na rzecz środowiska osób starszych.
Maryla Duch