27 listopada 2013

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej

W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej powołanej przez Zarząd Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.
Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący
mgr Marek Macinkowski - Dyrektor MOK
Członkowie:
prof. dr hab.  Stanisław Achremczyk – Dyrektor OBN,
prof. dr hab.  Janusz Piechocki – Prorektor d/s Studenckich UWM,
prof. dr hab. Stefan Smoczyński – Pełnomocnik Rektora UW-M ds. UTW,
prof. dr hab. Danuta Bobrzecka – ATW,
prof. dr hab. Zofia Żegarska – ATW,
mgr Maria Kalinowka – Wiceprezes ATW ds. dydaktycznych
lek. med. Zofia Karzel – ATW,
dr inż. Michał Kłębukowski – ATW.
 

W posiedzeniu Rady wzięli również udział Prezes ATW Czesław Wojniusz oraz Wiceprezes ATW ds. organizacyjnych Aldona Bagińska. Na posiedzeniu wysłuchano informacji  Wiceprezesa ds. dydaktycznych o dotychczasowych, pięcioletnich działaniach naukowo-dydaktycznych w ATW.
Działania te zostały ocenione bardzo wysoko.


Michał Kłębukowski