21 grudnia 2011

Działalność Chóru De Novo

W dniu 21 marca 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków nowo powstałego chóru, który przyjął nazwę "DE NOVO”. Chór prowadzi i ustala jego repertuar dyrygent pani Michalina
Butkiewicz, a śpiewa w nim 14 słuchaczek ATW.

Po raz pierwszy chór zaprezentował się w dniu 9 czerwca 2011 r. na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2010/2011.


Ktoś tu postawił ważne pytanie:
Czy ma się skończyć „Wspólne Śpiewanie” ?

To niemożliwe, śpiewać kochamy,
Może więc nowej opcji sprostamy?

Nowa maestro nas poprowadzi,
Nowej tonacji wszyscyśmy radzi.

Nowe piosenki chętnie śpiewamy,
Toteż i nazwę „De novo” mamy.

wiersz pani Danuty Bobrzeckiej - słuchaczki ATW