21 grudnia 2011

Działalność Klubu Literackiego

Klub Literacki działa od powstania Akademii Trzeciego Wieku. Program Klubu związany jest z propagowaniem kultury słowa, poezji i prozy wśród słuchaczy ATW. Stałych członków działających
klubie jest 8. Członkowie promują własna twórczość, przybliżają też osobowości znanych twórców literatury. Klub organizuje okazjonalne spotkania poetyckie związane z rocznicami obchodzonych powszechnie świąt  dla wszystkich słuchaczy. Na swoich spotkaniach odbywających się raz w miesiącu członkowie klubu omawiają między innymi twórczość ludzi roku, sylwetki noblistów w dziedzinie literatury oraz laureatów nagrody NIKE. Dzięki inicjatywie klubu gościli w ATW w ramach wykładów olsztyńscy twórcy: Mariusz Sieniewicz, Krzysztof Szatrawski i Włodzimierz Kowalewski. W Książnicy Polskiej, z którą klub współpracuje słuchacze ATW uczestniczą w spotkaniach z autorami przedstawiającymi swoje nowości literackie.

Szereg inicjatyw klubu weszło na stałe do działalności ATW i jest ciepło przyjmowanych przez słuchaczy, są to między innymi prezentacje  poezji własnej, często związanej tematycznie z aktualnymi wydarzeniami. Kącik poetycki to stała prezentacja własnych utworów na gazetce ściennej Akademii. Członkowie klubu zorganizowali dwie majówki w Praniu: jedna to spotkanie z poezją Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, druga śladami Agnieszki Osieckiej, na której to wraz z Kołem „Wspólne Śpiewanie” zaprezentowano uczestnikom fragmenty twórczości poetki. Ze swoja twórczością zapoznano słuchaczy ATW na spotkaniu pt. ”My Klub Literacki”, zorganizowano spotkanie poezją Bolesława Leśmiana, której fragmenty przedstawiła Grupa Kokon z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Miejski Ośrodek Kultury zaproponował i zaprosił korzystając z pomocy organizacyjnej klubu na spektakl teatralny „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra” w wykonaniu teatru z Krakowa „RODE”. Montaż poetycko-muzyczny „Polska – Ojczyzna bliska i daleka” uhonorował święta majowe przedstawiając jednocześnie poezję twórców zza wschodniej granicy. 19 maja br na zaproszenie Klubu Literackiego aktorka teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Pani Irena Telesz w ramach wykładu zapoznała słuchaczy z poezją Romów.

Maria Kalinowska

***

Jesień
Piękną jesień teraz mamy,
Może znów się zakochamy.
Przecież trudno w samotności,
Gdy tak piękna jesień gości.
Kiedy barwą świat przystraja,
Do miłości nas nastraja.


Autorem tego wiersza jest Benedykt Kucki, który na spotkanie klubu w dniu 13 grudnia br, przygotował opracowanie – „Jesień w poezji”. Przedstawił wiersze o jesieni znanych poetów polskich (między innymi J.Tuwima, M. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Staffa, A.Asnyka, K.Iłłakowiczównej). Członkowie Klubu Literackiego zaprezentowalii swoje wiersze opiewające piękno jesieni, oprócz B. Kuckiego - Maria Kalinowska oraz Danuta Bobrzecka przedstawiły swoje utwory.