21 grudnia 2011

Działalność Koła Filharmonia

Koło powstało w pierwszym półroczu działania Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie tj. w roku 2008. Osoby, które były miłośnikami muzyki klasycznej, symfonicznej podjęły się
organizowania wspólnych wyjść dla naszych słuchaczy na koncerty do Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie i w podobnym składzie czynią to do dziś.
Wynegocjowana korzystna cena biletów dała możliwość wielu słuchaczom ATW słuchania dobrej muzyki na żywo. Z roku na rok przybywało sympatyków Filharmonii. Niejednokrotnie pula przydzielonych miejsc dla melomanów z naszej ATW była zbyt mała. W ciągu trzech lat zostało zorganizowanych 42 wyjścia na koncerty, w których wzięło udział łącznie 1005 osób. Nasi słuchacze mieli również możliwość poszerzenia swej wiedzy dotyczącej muzyki na prelekcji „Tajniki pracy dyrygenta z orkiestrą” przeprowadzonej przez Dyrektora Artystycznego Filharmonii a zarazem dyrygenta – Pana Janusza Przybylskiego.
Liderki Koła zorganizowały dwie autokarowe wycieczki do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie, gdzie nasi słuchacze obejrzeli światowej sławy musicale: „Upiór w Operze” i „ Les Miserables”. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Zamek Królewski w Warszawie oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina mieszczący się we pałacu Ostrogskich. Uczestnicy wycieczek organizowanych przez Koło mają wrażliwe serca i dlatego za każdym razem wspierają finansowo dzieci z Domu Dziennego Pobytu Dziecka Arka w Olsztynie.

Poczynając od roku akademickiego 2011/2012 będziemy mogli słuchać koncertów symfonicznych w przepięknych, nowoczesnych warunkach w sali koncertowej o najlepszej akustyce w nowym w gmachu Filharmonii Jednak za wspaniałe, luksusowe warunki trzeba będzie płacić wyższą cenę za bilety.
Dzięki przychylności Dyrektora Naczelnego Filharmonii Pana Piotra Sułkowskiego udało się nam uzyskać 20 biletów z 50 % zniżką na każdy koncert. Liderki koła wyrażają nadzieję, że dzięki temu grono sympatyków muzyki będzie nadal liczne w naszej Akademii.